Účetní a daňové poradenství


Zaměřujeme se na vedení účetnictví malých a středních podniků a zpracování daňové evidence podnikajících fyzických osob. 

 

Nabízíme zkušenosti se speciální problematikou vedení účetnictví a daňové evidence v příspěvkových a neziskových organizacích (školy, nadace, nadační fondy, spolky, ústavy a veřejně prospěšné společnosti).

 

Zajišťujeme kompletní zpracování personální a mzdové agendy. Samozřejmostí je zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení).

 

V oblasti daňového poradenství nabízíme individuální přístup, zastupování klienta před úřady či komunikaci s dalšími subjekty. Zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti českých daní, jehož součástí jsou daňové konzultace. 

 

Poskytujeme průběžný i konečný audit prostřednictvím renomovaného auditora. Jeho závěry slouží ke zjištění podstatných informací, nezbytných k dalšímu rozhodování zadavatele.